Beysa Pastacılık Markalarını Tanıyalım, Beysa Pastacılık'ta Özel Günler

Paskalya bayramı | 10

blog paskalya

Paskalya Bayramı

Paskalya Bayramı, Hıristiyan inancına sahip olan herkes için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu bayram, 12 Kutsal Bayram’a dahil olan, Çarmıha Geriliş sonrasında kutlandığı bilinmektedir. (Müjde, İsa’nın Doğumu, Tapınağa Takdim, Vaftiz, Başkalaşım, Lazarus’un Dirilişi, Kudüs’e Giriş, Çarmıha Geriliş, Anastasis, Göğe Yükseliş, Pentekost, Koimesis) Paskalya kelimesi ise İbranice “geçiş” anlamına gelen “Pesah (fısıh)”tan gelmektedir. Bu kelimenin kökeninin Yunanca “Passover” kelimesinden geldiği de rivayet edilmektedir. Latince’ye ve Yunanca’ya “Pascha” olarak geçen bu kelimenin kökeninin, İştar (Astarte veya Astoreth) ile ilişkili bahar bayramından, Anglo-Saksonlar’ın “Aydınlık Tanrıçası” Eostre’den, hatta bahar mevsimi için kullanılan “eostur” kelimesinden geldiği ileri sürülmektedir. “Büyük gün” anlamına gelen ve en eski Hıristiyan bayramı olan “Easter”, İngilizce’de Paskalya’yı ifade etmek için kullanılmaktadır. Paskalya, İsa’nın, tüm insanlığın günahı
için kendisini, Çarmıh’ta feda edişini ve dirilişini ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir.

Paskalya Bayramı Ne Zaman Düzenlenir?

Kutsal metinlere bakıldığında diriliş pazar günü gerçekleşiyor. Bundan dolayı da Hıristiyan inancına sahip olan tüm bireyler, pazar gününü kutsal bir bayram gibi görür ve o şekilde kutlar, ibadet eder.

Paskalya Bayramı Sembolü Nedir?

Paskalya bayramı sembolü yumurta ve tavşandır. Çünkü yumurtanın kabuğu, ölümün ve kırılması ise yeniden dirilişin göstergesidir. Tavşan ise hem doğurganlığın sembolü hem de bereketli bir hayvan olarak baharın gelişinin müjdecisidir Paskalya Bayramı Anlamı Nedir? (h3)
Hıristiyanlıkta “Ellinci gün” anlamında kullanılan ve Yahudilikteki “Haftalar/Şavuot Bayramı”na eşdeğerde olan Pentekost, Kutsal Ruh’un Havariler üzerine inişinin hatırasına, “İsa’nın Dirilişi”nden sonraki yedinci Pazar Günü veya “Paskalya”dan elli, “İsa’nın Göğe Yükselişi”nden on gün sonra kutlanan bir bayramdır.

Paskalya Bayramı Nedir?

Hıristiyan bayramları içerisinde en önemlilerinden biri olan Paskalya bayramı “Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı, Diriliş Günü” isimleri ile de zikredilir. İnanışa göre İsa, insanlığın işlediği günahların bedelini çarmıha gerilerek feda etmiştir. Çarmıha gerildikten sonra tekrar dirilmesi ise bu bayramın ifade edilişini temsil eder. Ayetle sabit olmakla beraber İsa, insanlarca hor görülmüş, yalnız bırakılmış ve değer görmemiş olmasına rağmen insanın için çile çekmiştir. Ayrıca Paskalya öncesi ve sonrasındaki ikonalara bakıldığında İsa üzerinden yapılan sıfatlandırma tartışmaları da gözle görülmektedir. Bu da belli zaman aralıklarında ikonaların değiştiğini kanıtlar.

Paskalya Bayramı Nasıl Kutlanır?

Yahudi bayramı olan “Pesah/Fısıh Bayramı” İsa’nın diriliş yıldönümü olarak kutlamaya başlamışlardır. Böylece, yumurtaların kırmızıya boyandığı, Paskalya çöreklerinin yapıldığı, Paskalya tavşanlarının söz konusu olduğu ve “Ekmek-Şarap Ayininin icra edildiği Paskalya’nın ibadet günü, Pazar yapılarak, Yahudilerin Mısır’dan çıkışını, esaretten kurtuluşunu ifade eden Pesah’tan ayrılmıştır. Çünkü Hıristiyanlık için Pazar; kilisenin kurulması, İsa’nın dirilmesi, havarilerine görünmesi ve onları ziyaret etmesi, göğe yükselmesi gibi çeşitli mucizeiî olayların gerçekleştiği gün olması bakımından önem taşımaktadır.

Paskalya Bayramı ve Dindeki Yeri

Paskalya bayram, 325’te İznik Konsili kararı neticesinde 21 Mart ile 25 Nisan arasında kutlanmaya başlanmıştır. Fakat daha sonra yapılan konsiller sonucunda da değişkenlik göstermiştir. Konsillerin arasındaki inanç farkı, kutlanma tarihlerinde etki etmiştir. Bayram için 40 günlük hazırlık yapılır. 40 günlük hazırlık bittikten sonra Lent aşamasına geçilir. Lent aşaması, işlenen günahlar sonucunda
tövbe etme ve affolma isteğini kapsıyor. Aynı zamanda kefaretin ve manevi arınmanın ifadesi olan kül ile ilişkilendirilir ve Kül Çarşambası olarak başlar. Ardından Kutsal/Büyük Hafta ile sona erer.

Paskalya Bayramında Ne Giyilir?

Paskalya bayramı sırasında günahlardan arınma hazırlığı yapılır. Etin tüketilmediği bu dönemde rahipler pişmanlığını göstemek için mor renkli elbise giyer. Ardından, Tanrı’ya övgünün, coşkunun simgesi olarak söylenen “aleluya”lar söylenir. Lent dönemi son haftası ise “Kutsal Hafta (Batıda)/ Büyük Hafta(Doğuda)” olarak kabul ediliyor. Kutsal Hafta içerisindeki “Palmiye Pazarı” olarak da bilinen Pazar Günü (Kutsal Hafta’nın ilk günü), Hıristiyanlarca İsa’ya atfen bir festival, şölen havasında kutlanıyor. Bu gün, İsa’nın çarmıha gerilişinin başlangıcı ve “sözsüz (sessiz) vaaz” olarak da isimlendirilen Kudüs’e girişinin sembolü olarak da kutlandığı biliniyor. Buradaki ayırımın sebebi ise yukarda bahsettimiz gibi konsil yorumlamalarının farkıdır. Daha fazla bilgi almak için Instagram ve Youtube kanallarımızı takip ediniz.